Follow Us On

Klauzula informacyjna – Newsletter

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pana/Pani i Danych jest: Domy Nad Stawami Osiedle Sp. z o.o. z siedzibą: Ul. Ogrodowa 6B, 44-144 Żernica
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Szołtysek iod.domynadstawami@grupaformat.pl
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Wysyłania informacji drogą mailową do osób zapisanych w newsletterze
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Wyrażona przez Panią/Pana zgoda
 5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich
 6. Okres przechowywania danych: Do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pana/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości wysyłania informacji drogą mailową.
 9. Pana/Pani dane: Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.